خلاصه: دانشمندان مجموعه ای از ژن های انسانی را شناسایی کرده اند که با عفونت SARS-CoV-2، ویروس عامل COVID-19 مبارزه می کنند. دانستن اینکه کدام ژن ها به کنترل عفونت ویروسی کمک می کنند، می تواند به درک محققان از عواملی که بر شدت بیماری تأثیر می گذارند بسیار کمک کند و همچنین گزینه های درمانی احتمالی را پیشنهاد می کند. ژن های مورد نظر مربوط به اینترفرون ها، جنگنده های خط مقدم بدن هستند.
…………………………………..

شرح: به زودی پس از شروع همه گیری، پزشکان دریافتند که پاسخ ضعیف اینترفرون به عفونت SARS-CoV-2 منجر به موارد شدیدتر COVID-19 می شود. این دانش باعث شد که چاندا و همکارانش به دنبال ژن های انسانی باشند که توسط آن ها اینترفرون ها ایجاد می شوند، معروف به ژن های تحریک شده با اینترفرون (ISG) که برای محدود کردن عفونت SARS-CoV-2 عمل می کنند. به طور کلی، این داده ها مجموعه ای از ISG ها را روشن می سازند که زمینه ساز کنترل ایمنی ذاتی عفونت SARS-CoV-2 / -1 هستند، این امر درک عوامل میزبانی را که بر شدت بیماری تأثیر گذار هستند را تسهیل می کند و استراتژی های درمانی بالقوه COVID-19 را ارائه می دهد.
محدودیت SARS-CoV-2 به واسطه ی IFN به زیر مجموعه ای از 65 ISG متکی است.
هشت ISG باعث مهار SARS-CoV نوع ۱ و ۲ می شود اما هیچ ویروس مرتبط دیگری وجود ندارد.
ژنی با نام BST-2 از انتشار ویروس SARS-CoV-2 جلوگیری می کند.

 

✅ منبع: موسسه پزشکی سانفورد برنهام
……………………………………
🖋 گرداورنده: مسعود سخنور ماهانی