سلول های ریوی در برابر SARS-CoV-2، پاسخ سلولی متفاوت دارند

محققان بین المللی در دانشگاه purdue به طور غیر منتظره ای یافتند که یک مسیر شیمیایی به نام سیستم کمپلمان ایمنی یا immune complement system در سلول های ریوی توسط ویروس کرونا آغاز میشود.

همین امر می‌تواند دلیل سخت درمان بودن این بیماری را توضیح دهد.
استفاده از داروهای آنتی ویروسی همزمان با داروهای مسدود کننده این سیستم، بیشتر موثر واقع میشود. با یک مدل سلولی با استفاده از سلول های ریوی انسانی، محققان به این نتیجه رسیدند که Remdesivir+Ruxolitinib این پاسخ کمپلمان را مهار میکند.

نکته جالب توجه این است که استفاده از Ruxolitinib به تنهایی نمی‌تواند در درمان کرونا راه گشا باشد.
مجید کاظمیان استادیار دانشگاه purdue میگوید: این تیم تحقیقاتی بیش از ۱۶۰۰ داروی تایید شده FDA را بررسی کرده است. او می‌گوید: ما ژن هایی را بررسی کردیم که بیان آن ها در زمان عفونت با ویروس، افزایش می یابد اما همزمان بیان آن ها با داروهای خاصی کاهش می یابد و ruxolitinib یکی از داروهای حیاتی در این مورد بود.

در سال های گذشته محققان به این نتیجه رسیدند که immune complement system متشکل از سیستمی پیجیده از پروتئین های کوچک تولید شده در بافت ریه است، و می‌تواند درون سلول ها و نه فقط در جریان خون باشند.

این پژوهش یافت که این پاسخ ایمنی در سلول های ساختارهای کوچک در ریه یا آلوئول ها اتفاق می افتد.
پروفسور کاظمیان میگوید: ما دیدیم که عفونت با SARS-COV-2 باعث افزایش بیان سیستم کمپلمان ایمنی میشود و ما انتطار فعال سازی این سیستم را درون سلول ها و در الوئول ها نداشتیم.
سیستم کمپلمان ایمنی، به طور کلی یک سیستمی است که میزبان را در برابر میکروب های بیماری زا محافظت می‌کند اما نکته غیر منتظره این است که در عفونت با ویروس کرونا این سیستم دقیقا بر علیه میزبان عمل میکند. همین امر یکی از دلایلی است که درمان بیماری گرونا را سخت تر میکند، و این نشان می‌دهد هدف قرار دادن سیستم کمپلمان بیرون از سلول ها و در جریان خون، نتایج نا امید کننده ای در درمان کرونا به همراه داشته است.
یکی از سوال هایی که هنوز بی پاسخ باقی مانده است این است که آیا این ویروس از کمپلمان ها به عنوان وسیله ای برای افزایش بیماری زایی خود و تکثیر بهره میگیرد؟!

منبع: دانشگاه Purdue