آیا شما یک پروژه تحقیقاتی دارید که ما بتوانیم به آن کمک کنیم؟

روی ما حساب کنید

با توجه به سابقه درخشان مجموعه دکتر خلیلی در آموزش و ارائه خدمات آموزشی در زمینه تحصیلات تکمیلی که منجر به تربیت رتبه های برتر در طول سالیان متمادی گردیده، همچنین پرورش نسلی از دانش آموختگان و دانشجویان ممتاز این رشته ها و با در نظر گرفتن اهمیت موازی و تواماٌ آموزش و پژوهش جهت تربیت نیروی متخصص کارامد برای آینده کشور از سویی و خلاء مراکز پژوهشی خصوصی و مجهور بودن فعالیت های پژوهشی در ساختار آموزشی کشور نیاز روزافزون به ایجاد مرکزی مختص فعالیت های پژوهشی برای این قشر بیش از پیش حس میشد، هدف ایجاد مرکز تحقیقات زیست پزشکی و سرطلان در همین راستا بوده است.

در سال 96 مجموعه آموزشی و تالیفی دکتر خلیلی با توجه به ظرفیت های بالقوه موجود اقدام به تاسیس مرکزی مختص فعالیت های پژوهشی جهت افزایش مهارت اموزی و تجربه کارورزی برای دانشجویان علوم پایه و پیراپزشکی نمود.

تقویم دوره‌های پژوهشی

  • 6 شهریور: مهندسی ژنتیک کلونین
  • 7 شهریور: کشت سلولی
  • 8 شهریور: ژنتیک مولکولی
  • 9 شهریور: کار با حیوانات آزمایشگاهی
  • 10 شهریور: میکروبیولوژی
  • 11 شهریور: بیوانفورماتیک پایه
  • 11 شهریور: مقاله نویسی تخصصی
  • 12 شهریور: تفسیر نتایج آزمایشگاهی بیوشیمی
  • 13 شهریور: ایمونو اسی
  • 14 شهریور: تفسیر نتایج آزمایشگاهی هماتولوژی
  • 15 شهریور: تفسیر نتایج آزمایشگاهی ایمنی شناسی
  • 16 شهریور: تفسیر نتایج آزمایشگاهی باکتری شناسی
  • 17 شهریور: اصول و کاربردهای نانوتکنولوژی
  • 18 شهریور: طراحی واکسن و ایمونوانفورماتیک
  • 19 شهریور: آنالیز آماری spss (مقدماتی و پیشرفته)
  • 20 شهریور: Summer School
  • 21 شهریور: Bio Art
  • 9 مهرماه: NGS
  • 30 مهرماه: سیستم بیولوژی
Slide background

Slide background

دانلود نشریه مرکز تحقیقات زیست پزشکی سرطان

دانلود نشریه مرکز تحقیقات پزشکی سرطان (شماره دوم)

دانلود نشریه مرکز تحقیقات پزشکی سرطان (شماره سوم)

معرفی اساتید و اعضای هیئت علمی گروه

مشاهده سایر اساتید

مرکز تحقیقات زیست پزشکی سرطان با بهره مندی از اساتید و مشاورین مجرب به دانش پژوهان و دانشجویان خدمات مشاوره ای در حوزه های ذیل ارائه می نماید:

 • کمک به نگارش و ثبت مقالات اساتید، دستیاران و دانشجویان
 • مشاوره در خصوص نحوه تدوین چک لیست ها و پرسشنامه های پژوهشی
 • ارائه مشاوره های آماری، تجزیه و تحلیل و آنالیز داده ها
 • کمک به نگارش پایان نامه ها و تبدیل آن ها به مقالات پژوهشی
 • مشاوره درخصوص نحوه ثبت طرح های پژوهشی

جهت دریافت مشاوره فرم زیر را تکمیل نمایید.